המרכז האורבני-קהילתי

 

התפיסה לאורה פועל האגף האורבני קהילתי היא כי לקהילה יש חשיבות ומקום רב בעיצוב וטיפוח סביבת חייה. לאור תפיסה זו, האגף האורבני-קהילתי פועל לקידום המעורבות והעשייה הקהילתית לשיפור סביבת החיים בשכונה ובהטמעת תפיסה זו בקרב התושבים עצמם, בעלי המקצוע ומקבלי ההחלטות בעיריית ירושלים, וכן בקרב גופי התכנון. אנו פועלים לפיתוח וקידום מנגנוני פעולה וכלים לשילוב שפת החברה והקהילה עם שפת התכנון והתפעול של המרחב הציבורי.

 

האגף מהווה כתובת פנייה לתושבי השכונה ועוסק בנושאים הבאים:

בליווי ומעקב אחר תכניות פיתוח ובניה בשכונה

בקידום שיפור המרחב הציבורי ואיכות הסביבה באמצעות תמיכה ביוזמות קהילתיות בנושא

בקידום תהליכי שיתוף ציבור ומעורבות הציבור בתכנון וכן בהעברת מידע לתושבים

קידום ושיפור התחבורה הציבורית בשכונה.

 

כיצד אנו פועלים?

המרכז האורבני-קהילתי - הכתובת שלכם לפניות בנושאים הרלוונטיים!

ועדות ציבוריות נושאיות – הוועדה הפיזית, וועדת תחבורה. וועדות אלו מהוות את ליבו של הדיון הציבורי השכונתי ותפקידן לגבש את חוות הדעת הציבורית בנושאים אסטרטגיים.

פורומים שכונתיים – עוסקים בנושאים פיזיים-קהילתיים מקומיים, ברמת הרחוב והשכונה.

פרויקטים מיוחדים – ייזום ופיתוח פרויקטים מיוחדים יחד עם הקהילה לקידום פני השכונה והמרחבים הציבוריים שבה, וכן יצירת שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע, המגזר העסקי, אנשי אקדמיה וכיוצ"ב.

 

לעדכוני המרכז האורבני קהילתי

 

אגף תעסוקה והכשרה:

עזרה במציאת עבודה הכוונה ללימודים פרטיים

הנחה למספר מקומות לימוד

לימודים מסובסדים מטעם העיריה

קבלת מלגות ללימודים 

תוכניות של אפיקי הצלחה

 

 

ליצירת קשר

המתכנן האורבני-קהילתי - יהונתן הימן  0523-298432 urban.ramot@gmail.com

העובדת הקהילתית - צביה עמירם kehilati.ramot@gmail.com

רכזת תערוכה והכשרה - חנה ויסברג vh5868893@gmail.com

ביסים