בנק הזמן

א

 

★ זמן שווה זמן-בנק הזמן לא פועל במתכונת של התנדבות. החברות בבנק הזמן מחליפות בינהן שירות, כאשר הרכיבהנסחר הוא "זמן" .כל ההפקדות והמשיכות נמדדות לשימוש הקלזי זמן בלבד (ולא עפ"י שווי כספי או ערכים אחרים) ז"א: כל שרות 'מתומחר' אך ורק לפי משך הזמן והמידע לו. מעגל של נתינה-הפייסים בבנק הזמן בד"כ אינטליגנציה על סחר חליפין הדדי, אלא על היווצרות שרשרת של נתינה.כל חברה בבנק 'מפקידה' זמן ע"י נתינת שרות לחברה אחרת בבנק , חברה זו נותנת לחברה אחרתוכך הלאה- כשכל אחת מקבלת (-'מושכת ') שירות עפ"י צרכיה האישיים. המפקידה זמן גם לא חייבת לקבל תמורה מיידית, הפקדת הזמן נשמרת לזכותה (כקרדיט) עד אשרתזדקק לקבל שרות משהוו. יחסי הגומלין בין החברות נקראו בסופו של דבר הרשת המסגרת של נתינה וקבלה.

כל המתכת לבנק הזמן החשבון הפרטי בבנק.כל הפקדה (נתינה של שעה) נרשמת עבורה כזכות, ואת תמורתה היא יכולה לפדות ולמשימה המשימה (לקבל שרות של שעה) .כל חברה בוחרת: מה - את תחומי ההפקדה / המשיכה (-בהתאם לא אפשרויותיה / צרכיה) .מתי- את העיתוי המסגרת הזמן המתאימים לה.היכן- את המיקוםאיך- את אופי שההקישור הראשוני בין החוצה לשלטון את הפקדה או המשיכה מתכנת להשתמש בנציגה מצוות העבודה עפ"יהנתונים שבמאגר בנק הזמן. אחת לחודש עי החברות, והצוות מנהל מעקב אחר מצב כל חשבון.

בס"ד

בנק הזמן שביזמת המנהל הקהילתי 'מעלה רמות' מי מועדון לנשים תושבות שכונת רמות. (הצטרפות נערותמגיל 14 ומעלה מותנית באישור ההורים). ההצטרפות לבנק הזמן המותנית בפגישת היכרות אישית עם נציגה מצוות בנק הזמן ובנימה עלתקנון העולם.

מה מחייבת הצטרפות לבנק הזמן? (-האם יש דמי רישום וכד '?) ההצטרפות לבנק הזמן לא מחייבת את הלקוחה בתשלום כספי או ההתנדבות.ככלל, כל העסק בנק הזמן הבסיס על הכסף, על התרומת זמן - שחוזרת אל החברה התורמת (המפקידה) בדמות שעת שרות שהיא מקבלת בחינם ועפ"י בחירתה.בבנק הזמן אין התחייבות למסור 'שום דבר אחר של שעות

הספרנון בנק הזמן החדש כללי בעבודה אופן ההפקות והמשיכות על המטען שפעילות העסק שאתה יכול לבצע את הפעולה מסודר, מאורגן ויעיל לטובת ולרווחת כל החברות.

★ אפשרויות נתינה-בנק הזמן לכל אחת ולצוות ולממצות את היכולות \ כישרונותיה \ לימודיה וכד'ברוץ חדש של נתינה. ★ אפשרות קבלה-בנק הזמן הבא ★ תרומה קהילתית- בנק הזמן מחזק את החוסן החברתי והכלכלי של הקהילה, מניע את ההורבותהחברתית והמצב העצמה והשותפות לחברות הבאות. - בחו"ל בבנק הזמן יכול לסייע למישהו אחר. את בחשפה לקהלי יעדנוספים (-פרסום ובמה שיווקית), ההתמחות מקצועית, בצבירת

בס"דנסיון, בעיסוק מהנה בתחומי תחביב ועוד.

"אין לך אדם שאין לו שעה" - כל אחת מאיתנו נבראה יחודית באופיה, בכשרונותיה, ביגיה ובתנאי חייה. לתת את התחרות (ובתמורה, כמובן, לקבל שרותים בתחומים אחרים). , קורסים שונים, הרצאות, חוגים, שיעורי עזר, חברה ולווי, שמרטפות, קניות, עבודות בית, בישול ואפיה, טיפולים שונים, תפירה, פאנות, עריכה לשונית ועוד ...

הפעילויות של המופקדות בבנק הזמן, אינן זמן 'מבוזבז'- ההיפך: כל התרומת זמן של חברה בבנק הזמן חוזרת אל התורמת ע"י המשימה של היחידה של הזמן הזה, כך שבתמורה לזמן שנתנה-נחסך לה זמן זהה שהיתה צריכה להשלים את לולי נעזור בשרותי 'בנק הזמן'.לדוגמא: חברה שמעבירה קורס של שעה לקבוצה מחברת הספר, יכולה לקבל שעה של סיוע בעבודותבית / קניות או אפשרות לשחק את השער שלה או של ילדיה בשעה של קורס אחר / הרצאה וכד'.

האם יש היתר הלכתי לעסקאות על בסיס זמן?בעת הקמת 'בנק הזמן' של המנהל קהילתי "מעלה רמות" , הועלו כל השאלות ההלכתיות הנוגעות לדרךהפעלתו והופנו לבד"צ ובית ההוראה לענייני ריבית שע"י הרה"ג פ. וינד שליט"א לקבלת תשובות ופסיקהברורה כדי למנוע מכשולות הלכתיים (כגון: איסור ריבית וכד').כל הסוגיות ההלכתיות שיעלו תוך כדי תפעולו של 'בנק הזמן' יובאו להכרעתו של הרה"ג י. גואלמן שליט"א.

אופני הפניה לבנק הזמן:השארת הודעה בטל': 02-5488000 שלוחה 211

ביסים