הוועדה הפיזית 

הוועדה הפיזית היא ועדה מטעם הנהלת המינהל הקהילתי והגוף המגבש את הצרכים והאינטרסים השונים של התושבים בתחום האורבני והפיזי בהווה ובעתיד.

 

במפגשי הוועדה משתתפים בעלי תפקידים, נציגי ארגונים, נציגי מגזרים ורמות ארגוניות הקשורים בייצוג צרכים תכנוניים שונים.

 

פעילי הוועדה פועלים בהתנדבות מלאה.

 

תפקידי הוועדה בתחומי פעילותה:

  • לגבש המלצות לסוגי ההתערבות הדרושים ולדרכי הפעולה הרצויים

  • להכין תכנית עבודה המשקפת ראייה כוללת ומקיפה של צרכים ומענים בהווה ובעתיד

  • גיבוש מדיניות וראיה מתכללת על-אזורית לשכונות

  • קביעת סדרי עדיפויות להקצאת משאבים מול הגורמים העירוניים

  • ייזום פרויקטים וגיוס משאבים

  • גיוס תושבים/פעילים ושותפים לקידום תכנית העבודה

  • ייצוג המינהל הקהילתי בפני גורמי חוץ

  • סיוע, פיקוח ובקרה – על פעילות האגף האורבני-קהילתי ותוצרי הפורומים השכונתיים ותהליכי בירור צרכים ועמדות תושבים

 

לפרטים אודות הוועדה ופעילותה ניתן לפנות למתכנן העירוני-קהילתי (urban.ramot@gmail.com)