המרכז העירוני-קהילתי

 

דפי המרכז העירוני-קהילתי :

 

 

התפיסה לאורה פועל האגף העירוני-קהילתי היא כי לקהילה יש חשיבות ומקום רב בעיצוב וטיפוח סביבת חייה. לאור תפיסה זו, האגף העירוני-קהילתי פועל לקידום המעורבות והעשייה הקהילתית לשיפור סביבת החיים בשכונה ובהטמעת תפיסה זו בקרב תושבי השכונה, בעלי המקצוע ומקבלי ההחלטות בעיריית ירושלים, וכן בקרב גופי התכנון. אנו פועלים לפיתוח וקידום מנגנוני פעולה וכלים לשילוב שפת החברה והקהילה עם שפת התכנון והתפעול של המרחב הציבורי.

 

המרכז מהווה כתובת פנייה ברורה לתושבי השכונה ועוסק בנושאים הבאים:

  • ליווי ומעקב אחר תכניות פיתוח ובניה בשכונה
  • קידום שיפור המרחב הציבורי ואיכות הסביבה באמצעות תמיכה ביוזמות קהילתיות בנושא
  • קידום תהליכי שיתוף פעולה ציבורי ובתכנון וכן בהעברת מידע לתושבים
  • קידום ושיפור התחבורה בשכונה.

 

כיצד אנו פועלים? 

המרכז העירוני-קהילתי - הכתובת שלכם לפניות בנושאים הרלוונטיים!

ועדות ציבוריות בנושאים שונים – הוועדה הפיזית, וועדת תחבורה. וועדות מהוות את ליבו של הדיון הציבורי השכונתי ותפקידן לגבש חוות דעת ומדיניות בנושאים השונים ולפעול לקידום נושאים אלו.

פורומים שכונתיים  – עוסקים בנושאים פיזיים-קהילתיים מקומיים, ברמת הרחוב והשכונה.

 פרויקט "וועדי השכונה" - לקבלת מידע אודות תכנון ופיתוח פיזי באזור המגורים שלכם.

פרויקטים מיוחדים – ייזום ופיתוח פרויקטים מיוחדים יחד עם הקהילה לקידום פני השכונה והמרחבים הציבוריים שבה, וכן יצירת שיתופי פעולה עם עיריית ירושלים, אנשי מקצוע, המגזר העסקי, אנשי אקדמיה וכיוצ"ב.

 

לעדכוני המרכז האורבני קהילתי

 

אגף תעסוקה והכשרה:

  • עזרה במציאת עבודה הכוונה ללימודים פרטיים
  • הנחה למספר מקומות לימוד
  • לימודים מסובסדים מטעם העיריה
  • קבלת מלגות ללימודים 
  • תוכניות של אפיקי הצלחה

 

 

ליצירת קשר

המתכנן העירוני-קהילתי - יהונתן הימן 0523-298432 urban.ramot@gmail.com

העובד.ת הקהילתי.ת - 

מרכז תערוכה והכשרה - חנה ויסברג vh5868893@gmail.com